Vladik

Vladik

7 53 335
Age: 22
Hair: Blond
Eyes: Green
Body type: athletic body